Ostatnie wydarzenia

Wszystko o tablicach

Skąd się wzięły? Po co są? Gdzie już są? Dlaczego takie nazwy a nie inne? I co na to mówił Jan Paweł II ...

To wszystko znajdziesz tu ...


Mapa z 1736 roku - myśmy już wtedy byli dwujęzyczni - zobacz ...