Ostatnie wydarzenia

Opłata adiacencka


W ostatnich dniach mieszkańcy sołectwa Kadłub - Piec otrzymali informacje o zakończeniu postępowania odnośnie opłaty adiacenckiej.
Po uzyskaniu informacji, wskazane jest, by mieszkańcy udali się do Urzędu Gminy i sprawdzili jak naliczono im opłatę.
Opłata, która będzie rozłożona na 10 lat, podlega wpisowi do hipoteki.
Koszty wpisu ponosi Gmina, lecz późniejsze wykreślenie z hipoteki to koszt właściciela nieruchomości.
Sołtys Sołectwa Kadłub - Piec Teresa Szopa