Ostatnie wydarzenia

Budżet obywatelski 2016


Zagłosuj na nasze kadłubskie projekty w Budżecie Obywatelskim 2016!

To zajmie ci tylko 5 minut! Przygotuj Pesel i komórkę.


Masz do rozdania 5 głosów (5, 4, 3, 2, 1)

Oddaj głos na nasze kadłubskie projekty i jakiś inny projekt na naszych wioskach.


Tutaj możesz oddać głos

albo na stronie strzelceopolskie.pl

Oto nasze projekty:


Budowa chodnika na ul. Dworcowej w Kadłubie-Piecu
Opis: Projekt zakłada budowę odcinka chodnika na długości 150 m i wykonanie wjazdu do 7 posesji. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi, a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły i kościoła.

Koszt 37.000 zł


Centrum Rekreacji Przedszkolaków - utworzenie placu zabaw dla najmłodszych w Kadłubie
Opis: Projekt zakłada zakup i montaż zestawu zabawowego dla dzieci oraz przygotowanie parkingu. Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej zachęcającej do wypoczynku na świeżym powietrzu z przyległym parkingiem.

Koszt 50.000 zł


Miasteczko rowerowe na boisku szkolnym w Kadłubie
Opis: Projekt zakłada wykonanie miasteczka rowerowego na istniejącym boisku asfaltowym poprzez namalowanie elementów infrastruktury drogowej, usytuowanie w niej znaków drogowych pionowych oraz ewentualnych przeszkód. Celem projektu jest doskonalenie techniki jazdy na rowerze dla dzieci oraz bezpieczne wdrażanie przepisów ruchu drogowego.

Koszt 15.000,00 zł