Ostatnie wydarzenia

Sprostowanie

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakoby koło Mniejszości Niemieckiej w Kadłubie uległo rozwiązaniu, informuję że:

- koło dalej istnieje,

- jesteśmy w trakcie poszukiwania przewodniczącego koła, bowiem jako obecna przewodnicząca ze względów rodzinnych na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie pełnić należycie tejże funkcji społecznej,

- w grudniu odbędzie się zebranie, na którym odbędzie się wyłonienie nowych władz koła.

- koło dalej funkcjonuje, ale w okrojonym zakresie: Maibaum w Kadłubie - którego organizatorem jest DFK, odbył się także w tym roku i jest planowany na rok przyszły. 


Pozdrawiam

Joanna Mrohs

Przewodnicząca Koła DFK