Schlesien Journal 07.01.2013 Heimatstube von Jerzy Szwuger in Dembiohammer

Schlesien Journal 07.01.2013 Heimatstube von Jerzy Szwuger in Dembiohammer

Alte Wanduhren, Möbel und hunderte andere historische Gegenstände haben einen würdigen Platz in Dembiohammer gefunden. Dort hat Jerzy Szwuger für die Gegenstände eine Heimatstube eingerichtet.

Stare zegary, meble i setki przedmiotów z przeszłości znalazły godne miejsce w Dębskiej Kuźni. Jerzy Szwuger stworzył tam izbę pamięci.

News: Konferenz im Oppelner Marschallamt von Prof. Romuald Jończy, konferencja w urzędzie marszałkowskim pod kierunkiem prof. Romualda Jończego, Prüfung nach der zweijährigen Maria Montessori Schulung, egzamin po dwuletnim szkoleniu z zakresu szkolenia pedagogiką Marii Montessorii, 1% der Steuer für die DFKs, 1% podatku na koła mniejszości niemieckiej