Zwiedzanie Krakowa

Mniejszość Niemiecka w Kadłubie zaprasza na wycieczkę krajoznawczą


Kraków – niemieckie ślady

12.08.2018 Niedziela
Składka 40 zł, plus bilety wstępu do kościoła mariackiego i katedry – 22 zł

Wyżywienie we własnym zakresie

Wyjazd z Kadłuba 9.30 (po kolei z przystanków Banatki, Piec, centrum)
Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (4h):
- rynek z sukiennicami, wieża ratuszowa, kościół Mariacki, św. Barbary, mury z bramą floriańską i barbakanem, gródek, Collegium Maius i Novum, wzgórze wawelskie z katedrą i dziedzińcem zamkowym.

Zapisy zbiera Regina S. i Ania M.