Maibaum 2014 - zdjęcia

Mimo że stouwiomy nasz strom majowy co roku, co roku daje nom sporou dawka adrenaliny!

Dziękujemy za wsparcie wielu ludzi, sponsorom jedzenia i napojów.

Dziękujemy chopcom z OSP Kadłub za pomoc w stawianiu.

Sponsorów Maibaumu możecie odczytać z tabulek zawieszonych na jego szczycie.

Podziękowania dlo wszystkich silnych kadubskich chopów, co pomogli Maibaum tak sprawnie postawić ...Jahresversammlung

DEUTSCHER FREUNDSCHAFTSKREIS KADLUB
SOZIAL-KULTURELLE GESELLSCHAFT DER DEUTSCHEN IM OPPELNER SCHLESIEN
Ortsgruppe Kadlub
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Koło KadłubDer Vorstand des DFK Kadlub lädt Sie herzlich zur JAHRESVERSAMMLUNG ein.

Zarząd Koła DFK Kadłub ma zaszczyt zaprosić na
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
PRZEDWYBORCZE

Zebranie odbędzie się 13. kwietnia 2014 (niedziela)  w Gospodzie Mróz o godz. 16.00.
Die Versammlung findet am 13. April 2014 (Sonntag)  um 16.00 im Gasthaus Mroz statt.

W programie/ Im Programm:
Sprawozdanie zarządu / Bericht  des Vorstandes 
Wybór kandydatów do wyborów samorządowych w listopadzie 2014 / Wahl der Kandidaten für die Kommunalwahl 2014
Kolacja / Abendessen

Dwujęzycznych tablic nie będzie? na razie ...

Strzelec Opolski informuje:

więcej ...

Po raz trzeci członkowie mniejszości niemieckiej złożyli projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim. Raz uchwała przepadła w głosowaniu, raz MN poprosiła o zdjęcie jej z porządku obrad. Po raz kolejny sprawę rozstrzygano w czasie sesji rady miejskiej 28 stycznia.

We wtorkowych obradach uczestniczyło, poza radnymi i urzędnikami, ponad 20 osób. Byli to członkowie kół mniejszości niemieckiej m.in. z Rozmierki, Warmątowic, Rozmierzy, Szymiszowa, Błotnicy Strzeleckiej, a także starosta strzelecki i jego zastępca. Ich zainteresowanie wywołał tylko jeden punkt obrad - uchwała dotycząca konsultacji w sprawie dwujęzycznych tablic.

- Chcemy skorzystać z przepisów polskiego prawa, które dają możliwość przeprowadzenia konsultacji. Za chwilę będzie 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, wielkiej wspólnoty, która szanuje prawa wszystkich jej obywateli. Proszę, abyśmy szanowali prawa mniejszości w Polsce - mówił radny Henryk Rudner.

- Proszę o umożliwienie mieszkańcom gminy wypowiedzenia się w tej sprawie - zwracała się do radnych Joanna Mróz, szefowa koła mniejszości z Kadłuba.

- Nie decydujecie tu dzisiaj o tym, czy wprowadzić tablice czy nie, ale o tym, czy ludzie będą mogli się w tej sprawie wypowiedzieć - tłumaczył Norbert Rasch z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. - Ustawodawca dał obywatelom prawo wyrażenia aprobaty bądź dezaprobaty w tym temacie. Nie odbierajcie go!

W trakcie sesji nikt z rajców nie wyraził chęci podjęcia dyskusji w tym temacie. Przewodniczący rady nie miał wyjścia jak tylko rozpocząć procedurę głosowania.

Stosunkiem 7 głosów „za” i 12 „przeciw” radni zadecydowali, że w gminie Strzelce konsultacji w sprawie dwujęzycznych tablic nie będzie.

Wychodzący z sali obrad goście nie kryli niezadowolenia. „Zaścianek Europy”, „Demokrację mają w d...” - dało się słyszeć.

- Jestem zawiedziony, radni stwierdzili, że konsultacji nie będzie na zasadzie „nie, bo nie” - mówił po głosowaniu Norbert Rasch. - To brak poszanowania praw mniejszości żyjących na tym terenie. Zdaję sobie sprawę, że tutaj tablice to bardzo emocjonalny temat, ale to, że nikt nie chciał prowadzić merytorycznej dyskusji też o czymś świadczy. Czy będziemy ponawiać próby przekonania rajców do przeprowadzenia konsultacji? Na razie muszą opaść emocje. Myślę, że tegoroczne wybory mogą zmienić nieco nastawienie rady do tej kwestii, bo jestem przekonany, że wyborcy nie będą tak chętnie głosować na ludzi, którzy nie szanują ich praw.
POS

Jan Paweł II Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju

Jan Paweł II
Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju
ORĘDZIE NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU (1 stycznia 1989)


Wprowadzenie
 1.  "Prąd, który począwszy od XIX stulecia rozprzestrzenił się wszędzie oraz przybrał na sile, sprawił, że ludzie należący do jednego narodu pragną niepodległości i zespolenia się w jedno społeczeństwo. Ponieważ jednak z różnych przyczyn nie zawsze może to nastąpić, dlatego często mniej liczne grupy narodowościowe żyją na terytorium państwa należącego do innego narodu, co stwarza bardzo poważne problemy" (Enc. Pacem in terris, III, 94).

Tak przed dwudziestu pięciu laty mój Poprzednik Jan XXIII wskazał na jeden z najbardziej delikatnych problemów współczesnego społeczeństwa, który z biegiem lat staje się coraz bardziej naglący, gdyż wiąże się z nim ściśle organizacja życia społecznego i państwowego wewnątrz każdego kraju, jak również życie wspólnoty międzynarodowej.

Pragnąc więc wybrać najodpowiedniejszy temat XXII Światowego Dnia Pokoju, uznałem za właściwe poddać wspólnej refleksji temat mniejszości; wiemy bowiem, że - jak stwierdził Sobór Watykański II - "pokój nie jest prostym brakiem wojny ani też nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych" (Konst. duszpast. Gaudium et spes, 78), lecz jest procesem dynamicznym, który winien brać pod uwagę wszystkie czynniki sprzyjające pokojowi lub powodujące jego zakłócenie.


Jest rzeczą niewątpliwą, że w obecnym momencie międzynarodowego odprężenia, osiągniętego na drodze porozumień i mediacji, które pozwalają przewidywać możliwość rozwiązań na rzecz narodów będących ofiarami krwawych konfliktów, problem mniejszości nabiera dużego znaczenia, a zatem staje się dla każdego przywódcy politycznego czy dla zwierzchników grup religijnych oraz dla wszystkich ludzi dobrej woli przedmiotem uważnej refleksji.