Jan Paweł II Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju

Jan Paweł II
Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju
ORĘDZIE NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU (1 stycznia 1989)


Wprowadzenie
 1.  "Prąd, który począwszy od XIX stulecia rozprzestrzenił się wszędzie oraz przybrał na sile, sprawił, że ludzie należący do jednego narodu pragną niepodległości i zespolenia się w jedno społeczeństwo. Ponieważ jednak z różnych przyczyn nie zawsze może to nastąpić, dlatego często mniej liczne grupy narodowościowe żyją na terytorium państwa należącego do innego narodu, co stwarza bardzo poważne problemy" (Enc. Pacem in terris, III, 94).

Tak przed dwudziestu pięciu laty mój Poprzednik Jan XXIII wskazał na jeden z najbardziej delikatnych problemów współczesnego społeczeństwa, który z biegiem lat staje się coraz bardziej naglący, gdyż wiąże się z nim ściśle organizacja życia społecznego i państwowego wewnątrz każdego kraju, jak również życie wspólnoty międzynarodowej.

Pragnąc więc wybrać najodpowiedniejszy temat XXII Światowego Dnia Pokoju, uznałem za właściwe poddać wspólnej refleksji temat mniejszości; wiemy bowiem, że - jak stwierdził Sobór Watykański II - "pokój nie jest prostym brakiem wojny ani też nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych" (Konst. duszpast. Gaudium et spes, 78), lecz jest procesem dynamicznym, który winien brać pod uwagę wszystkie czynniki sprzyjające pokojowi lub powodujące jego zakłócenie.


Jest rzeczą niewątpliwą, że w obecnym momencie międzynarodowego odprężenia, osiągniętego na drodze porozumień i mediacji, które pozwalają przewidywać możliwość rozwiązań na rzecz narodów będących ofiarami krwawych konfliktów, problem mniejszości nabiera dużego znaczenia, a zatem staje się dla każdego przywódcy politycznego czy dla zwierzchników grup religijnych oraz dla wszystkich ludzi dobrej woli przedmiotem uważnej refleksji.

Po sąsiedzku żyć


TV Silesia o Strzelcach Opolskich:

W Strzelcach Opolskich, zarówno polskie jak i niemieckie wpływy przenikają się od wielu lat. Postawienie tu tablic z drugą nazwą, popierają też mieszkańcy pochodzenia polskiego. -Polskie, niemieckie, jo jest za tym. -A dlaczego? -No żeby się pojednać, kurde fele nie? Po sąsiedzku żyć - uważa Jerzy Ploch mieszkaniec Strzelec Opolskich. Z tym raczej problemu nie ma, gdy w grę nie wchodzą polityczne rozgrywki. Strzelce Opolskie co roku otrzymują około 5 milionów złotych subwencji oświatowej na naukę języka niemieckiego. To jednak dla wielu samorządowców za mało, żeby uznać prawo, które w tym kulturowym tyglu przysługuje mniejszościom narodowym.

cały materiał tu

Es weihnachtet

Dzieci z Kadłuba wystąpiły w czwartek w konkursie kolęd w języku niemieckim Es weihnachtet w Warmątowicach. Gratulacje !

Kinder aus Kadlub sind am Donnerstag in Warmuntowitz beim Weihnachtslieder-Wettbewerb "Es weihnachtet" aufgetreten. Wir gratulieren!Schlesien Journal 07.01.2013 Heimatstube von Jerzy Szwuger in Dembiohammer

Schlesien Journal 07.01.2013 Heimatstube von Jerzy Szwuger in Dembiohammer

Alte Wanduhren, Möbel und hunderte andere historische Gegenstände haben einen würdigen Platz in Dembiohammer gefunden. Dort hat Jerzy Szwuger für die Gegenstände eine Heimatstube eingerichtet.

Stare zegary, meble i setki przedmiotów z przeszłości znalazły godne miejsce w Dębskiej Kuźni. Jerzy Szwuger stworzył tam izbę pamięci.

News: Konferenz im Oppelner Marschallamt von Prof. Romuald Jończy, konferencja w urzędzie marszałkowskim pod kierunkiem prof. Romualda Jończego, Prüfung nach der zweijährigen Maria Montessori Schulung, egzamin po dwuletnim szkoleniu z zakresu szkolenia pedagogiką Marii Montessorii, 1% der Steuer für die DFKs, 1% podatku na koła mniejszości niemieckiej

Św. Mikołaj 2013

Św. Mikołaj odwiedził w niedzielę wszystkie dzieci w Kadłubie, podczas niedzielnych nieszporów rozdał 156 paczek. Paczki jak zwykle były współfinansowane przez sołectwo Kadłub i
Kadłub Piec, Proboszcza i Mniejszość Niemiecką a pakowane przez Radę Sołecką Kadlub Piec pod kierownictwem sołtys Teresy Szopa. Ta dobra inicjatywa jak co roku jest wspólnie realizowana przez organizacje społeczne i kościół w Kadłubie. Gdy do paczki dokłada się więcej organizacji, jest ona wtedy większa i tym samym bardziej cieszy dzieci.  

Der Hl. Nikolaus besuchte am Sonntag alle Kinder in Kadlub während der Vesper und verteilte 156 Päckchen mit Süßigkeiten. Die Päckchen werden vom Schulzenrat Kadlub, Kadlub Hochofen der Pfarrgemeinde und der Deutschen Minderheit finanziert. Diese gute Zusammenarbeit und gemeinsame Finanzierung erlaubt es, dass die Kinder größere Geschenke bekommen können und sich desto mehr freuen können.