Przekaż twój 1% podatku

Rozliczasz się z podatku za rok 2012?

Przekaż twój 1% na Koło Mniejszości Niemieckiej. Cała kwota przeznaczana jest na działalność statutową koła, czyli imprezy kulturalne, wycieczki, wystawy, projekty.

Jak to zrobić? Zobacz tutaj

Zweisprachig

(na zdjęciu tabliczka na ręcznej pompie studziennej, odlewanej w fabryce Braci Prankel w Strzelcach Opolskich. Fabryka działała na terenie późniejszego Agrometu przed rokiem 1945. Dziś w tej okolicy biegnie ulica Braci Prankel)

Deutscher Freundschaftskreis Kadlub (Kolo Mniejszości Niemieckiej Kadłub)

zaprasza na konkurs fotograficzny / veranstalltet ein Wettbewerb

Dwujęzyczny Kadłub / Kadlub zweisprachig

 

Na czym polega konkurs? Wie?

Zrób zdjęcie przedmiotu, tabliczki, napisu, opisu w języku niemieckim. Znajdziesz takie na starych przedmiotach, w kościele i na cmentarzu oraz wielu innych miejscach. Wyślij mailem na adres dfk (at) kadlub.com lub umieść na facebooku w profilu http://www.facebook.com/Kadlub

Opisz zdjęcie: gdzie zostało zrobione, co to jest za przedmiot, ewentualnie opisz jego historię.

Mach ein Foto von einem Schild, einer Beschriftung, die deutsch ist. Schicke es an die Adresse dfk (at) kadlub.com oder poste es im facebook http://www.facebook.com/Kadlub

Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 10 fotografii / Jeder Teilnehemer kann 1 - 10 Fotos schicken.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (pierwsze 3 miejsca otrzymają aparat fotograficzny). / Viele Preisen warten, unter anderem eine Fotokamera

Termin nadsyłania prac: 31.09.2012 / Einsendeschluss ist 31.09.2012

 

Konkurs zakończy się uroczystym otwarciem wystawy nadesłanych zdjęć i wręczeniem nagród. / Der Wettbewerb Endet mit der Eröffnung der Ausstellung und der Presivergabe bei einer Feier.W przypadku pytań proszę o kontakt: / bei Fragen: dfk (at) kadlub.com