Dziś (03.05.2011) otwarto po remoncie most wiszący w Ozimku. Jest unikalnym zabytkiem techniki w naszym regionie  -  przedstawiamy jego historię:

Łańcuchowy most wiszący w Królewskiej Pruskiej Hucie Malapane w Ozimku.


Zajęcie Śląska przez Fryderyka Wielkiego w roku 1741 oraz zwiększone potrzeby militarne armii pruskiej stały się powodem budowy w latach 1753/1754 Królewskiej Pruskiej Huty Malapane. Zakończenie wojny siedmioletniej (1763) oraz zmniejszenie zamówień wojskowych na armaty i kule, dały początek rozwoju produkcji na potrzeby cywilne. Koniec XVIII wieku, reformy górnictwa i hutnictwa przeprowadzone na Śląsku przez von Redena oraz sprowadzenie wybitnych europejskich specjalistów hutniczych: Wedding’a, Beildon’a, Holzhausen’a czy Wilkinson’a sprawiły, że Huta w Ozimku stała się kolebką nowoczesnej metalurgii i dała początek rozwoju hutnictwa na Śląsku i w Prusach na przełomie XVIII i XIX wieku.

więcej ...