Historia Kadłuba

str9kanalpiec.jpg

Jak mógł wyglądać taki kadłubski zakład produkcji żelaza?
Na pewno stał jeden wielki piec. Określenie "wielki" używano trochę na wyrost, ponieważ pierwsze konstrukcje miały nie więcej niż 4 m wysokości. Obok takiego pieca budowano kuźnię: młot do przekuwania żeliwa (taka młotownia znajdowała się w późniejszym młynie Adamietz), urządzenie do wyciągania drutu, walcarki do blachy, nożyce. Wszystko napędzane było kołem wodnym. Według dokumentów znalezionych w młynie Adamietz, do 1860 roku na miejscu dzisiejszego młyna działał właśnie Hammerwerk, czyli młotownia, gdzie uszlachetniano surówkę żelaza produkowaną na Piecu.
Na Piecu też można jeszcze do dziś zobaczyć kanał, którym doprowadzano wodę do kół wodnych, które napędzały wszelkie urządzenia działające w hucie (patrz mapka). Z posiadanych dokumentów wynika, że kadłubska huta była profesjonalny zakładem metalurgicznym.

Mapa pokazuje miejsce, gdzie znajdowała się huta i jak biegł kanał oraz rzeka dawniej.