Historia Kadłuba

Po wojnie w wyniku tworzenia się odrodzonego Państwa Polskiego odezwały się głosy o oderwanie Górnego Śląska od Niemiec i przyłączenie do Polski. Głównym argumentem była ludność mówiąca językiem śląskim, która stanowiła ok. 60% ogółu mieszkańców Górnego Śląska. Dzięki wstawiennictwu Anglików postanowiono, aby decyzję o przyłączeniu podjęła ludność Górnego Śląska samodzielnie za pomocą plebiscytu. Powyższe fakty wywołały na Górnym Śląsku wojnę domową. Z jednej strony działała propaganda niemiecka, z drugiej propaganda polska. Z jednej strony walczyły formacje powstańców, a z drugiej Selbstschutzu. W obu formacjach często po przeciwnych stronach walczyli bracia lub ojcowie z synami.
Na Śląsku jednak język nie jest równoznaczny z poczuciem narodowości.

ansichtskartekadlub.jpg

Mimo iż 60% ludności posługiwało się językiem śląskim, za przyłączeniem do Polski głosowało tylko ok. 40%. W wyniku plebiscytu odłączono część przemysłową Górnego Śląska, która jednak w państwie Polskim otrzymała szeroko idącą autonomię.

II Wojna Światowa rozpoczęła się w Kadłubie praktycznie w momencie wejścia wojsk radzieckich. Masowe gwałty, plądrowanie, morderstwa są do dziś najczarniejszym okresem w pamięci śląskich rodzin.