Historia Kadłuba

 

Pierwsza wzmianka o Kadłubie pochodzi z 1429 roku. Co na naszych ziemiach działo się wcześniej? Znaleziska z okolic Strzelec Opolskich wskazują na to, że w okresie żelaza i brązu (od ok. 1300 do 500 roku przed naszą erą) mieszkały na naszych terenach plemiona zaliczane do kultury łużyckiej. Plemiona te zamieszkiwały całą Europę środkową od Sprewy, przez Dunaj, dzisiejszą Słowację aż po Wisłę. Skąd pochodzili i jakim językiem mówili można się tylko domyślać. Charakterystyczne dla nich był sposób chowania zmarłych: na ogromnych polach grobowych chowali swoich zmarłych nawet przez 100 lat z rzędu, na przykład na odkrytym w niedalekim Kietrzu cmentarzysku, które zawierało ponad 4000 grobów. Podobny grób został odkryty także w Choruli.

str1-lausitzerkultur.jpg

Znajdująca się w nim duża urna zawierała spalone szczątki ludzkie, mniejsza prawdopodobnie zawierała napój lub pokarm. Eksponaty te znajdowały się jeszcze przed wojną w strzeleckim muzeum. Zawartość innego grobowca znalezionego w Adamowicach (ok. 800 przed Chrystusem) potwierdzała fakt, że już w epoce żelaza kobiety lubiły się stroić, bowiem adamowickie znalezisko zawierało piękną biżuterię, guziki z brązu, szklane i gliniane perły egipskie.

Rysunek po prawej przedstawia zakres występowania kultury łużyckiej (kolor fioletowy).