Historia Kadłuba

str2germanen.jpg

Około V. wieku przed Chrystusem na nasze ziemie dotarły plemiona germańskie, między innymi Wandalowie i Burgundowie. Z tego okresu wcześniej wspomniane przedwojenne strzeleckie muzeum posiadało gliniane naczynia, żelazne okucia tarcz, groty oszczepów, ostrogi, klamry do pasków, noże, wrzeciona i wiele innych przedmiotów. Mapa osadnictwa znajdująca się w ówczesnym muzeum pokazywała jak gęste było zaludnienie naszych terenów przez to plemię. Ważne stanowiska znajdowały się w Choruli, Suchych Łanach, Zakrzowie, Obrowcu, Izbicku, Kalinowicach. Germanie opuścili Śląsk około 400. roku po Chrystusie w wyniku najazdów Hunów, skąd powędrowali do Hiszpanii i Afryki.

Po prawej na zielono teren zamieszkały przez plemiona germańskie.

str2opolanie.jpg

Na ich miejsce przybyli w VI. wieku po Chrystusie z Europy południowej, prawdopodobnie z dorzecza Dniepru, Słowianie. Z tego okresu w muzeum strzeleckim znajdowało się znalezisko z Grodziska zawierające szczątki naczyń glinianych. Pisane dowody zamieszkiwania Słowian na naszym terenie dostarczał opis średniowiecznego podróżnika, Geografa Bawarskiego, który w roku 845 na zlecenie swego króla Ludwika II Niemca sporządził opis plemion słowiańskich. Wspomina on między innymi Opolan zamieszkujących dzisiejsze okolice Opola.

Po lewej na mapie plemiona słowiańskie. Pod numerem 56 Opolanie.