Historia Kadłuba

str6-1757.jpg

W wyniku wojen śląskich w roku 1742 Śląsk przypada Prusom. Friedrich der Grosse, ażeby podnieść wyniszczony wojnami kraj, przystępuje do szeroko zakrojonych prac. Z jego rozkazu rozbudowany został system obwarowań, sprowadzono kolonistów z Niemiec celem wzmocnienia gospodarki (z tego okresu pochodzi między innymi kolonia Spórok, Krzyżowa Dolina i osiecki Kasztal). Zainicjował też powstanie na Śląsku przemysłu górniczego i hutniczego, na jego polecenie uregulowano Odrę do celów transportu, wybudowano wiele kanałów i rozbudowano sieć drogową i kolejową. Wojny napoleońskie chwilowo wstrzymały rozwój przemysłu śląskiego, ale już pod koniec XIX wieku Górny Śląsk był jednym z największych i najważniejszych okręgów przemysłowych w Europie.

Po lewej mapa działań wojennych na Śląsku podczas wojen śląskich.