Skąd się wziął Piec? - kadłubska huta

KADŁUBSKI PIEC

Pierwsza wzmianka o piecu w Kadłubie pochodzi z 1764 roku, kiedy to do służby w hucie kluczborskiej zgłosił się "drugi z kolei po Wieprzowskim majster, który lepiej pracował. Był on poprzednio na służbie u Grafa Tenczin w Kadłubie i nazywał się prawdopodobnie Jura Grigar". Wobec powyższego zapisu nasza kadłubska huta musiała już w 1764 roku działać pełną parą.

 

Powyżej rycina huty Malapane w 1835 roku.

 

Nasza kadłubska huta wyglądała prawdopodobnie podobnie jak huta Malapane [dziś Ozimek], ponieważ zgodnie ze spisem z roku 1845 obie huty produkowały podobne ilości żelaza i produktów z niego – czyli około 1,5 tony dziennie! Praca pieców była zależna od wielu czynników. Piece potrzebowały duże ilości węgla drzewnego i wody do napędzania miechów. Dlatego w czasach suszy, gdy rzeki prowadziły małe ilości wody huty stały. Z ciężką pracą związane też było pozyskiwanie węgla drzewnego: żeby wyprodukować 1 tonę żelaza potrzeba 8 ton węgla drzewnego a do tego trzeba 30 ton drewna. Jednak mimo trudnego procesu wytopu w latach 1785 do 1805 wybuchła prawie gorączka żelaza. Ilość pieców i fryszerek rosła nieustannie. W 1785 roku na całym Śląsku istniało 47 wielkich pieców i 153 fryszerki. Należały one do króla, hrabiów, kupców i nawet klasztorów. Produkcja w latach 1785 do 1806 w okolicznych hutach wyglądała imponująco.

Jahr rok

Eigentümer Właściciel

Ort Miejscowość

Hochöfen Wielkie piece

Luppenfeuer dymarki kotlinkowe

Frischfeuer fryszerki

Centner cetnar 1ctr = 50kg

im Jahr  w roku

1779 

Graf von Tenczin

Schimischow, Kadlub und Oschieck

1

 

2

1950St.   4000R.   4000St. 

1779   1784  

1782

Philipp Graf Colonna auf Gross Strehlitz

Gross Stanisch, Tworog, Kotten und Wessolla

1

3

3

1053St.   1040St.  5000R.  1800St.  1200St.  

1779   1782   1783  

1784

Carl von Posadowsky

Centawa, Blottniz

1

 

3

1800St.  2000R.   

1779   1783  

1800

Graf Tenczin

Kadlub Oschiek

1

 

3

7000R.   3000St.  

1800  

1800

Herr von Seydlitz,  Herr von Erichson

Stubendorf

 

 

2

1600St.   1000St.   1020St.  

1800   1804   1805/  1806