Skąd się wziął Piec? - hammerwerk

Według dokumentów znalezionych w młynie Adamietz, do 1860 roku na miejscu dzisiejszego młyna działał właśnie Hammerwerk, czyli młotownia, gdzie uszlachetniano surówkę żelaza produkowaną na Piecu. Na Piecu też można jeszcze do dziś zobaczyć kanał, którym doprowadzano wodę do kół wodnych, które napędzały wszelkie urządzenia działające w hucie (patrz mapka). Z posiadanych dokumentów wynika, że kadubska huta była profesjonalnym zakładem metalurgicznym.

 

Mapa z 1884 roku pokazuje piec (Hochofen), młyn Adamietz, zamek (Gut), cegielnię (Zgl zu Kadłub).

kadlub1884

RUINY

Ruiny wielkich pieców i fryszerek stały na Piecu jeszcze po wojnie a w całym Kadłubie można też znaleźć charakterystyczny żużel [Schlacke] - pochodną wytopu. Tym żużlem wysypane były drogi dojazdowe do Kadłuba, np ta z Osieka. Żużel ten można też znaleźć w wielu ogródkach.

 

Poniżej pochodna wytopu: żużel.

schlacke