Ilość mieszkańców Kadłuba na przełomie wieków.

Obecnie w Kadłubie mieszka  ok. 1400 mieszkańców, oficjalnie!

Bowiem wiadomo, że wielu mieszkańców mimo to że są zameldowani w Kadłubie, od lat już tu nie mieszkają. Szacuje się, iż około 30% mieszkańców zameldowanych u nas już od lat tu nie mieszka!!!!

 

Poniżej zdjęcie Kadłuba z 1827 roku.

Własność i prawa autorskie Staatsbibliothek zu Berlin, Kartenabteilung.

Na zdjęciu widać oznaczony Eisenhammer, czyli młotownia żelaza, będąca częścią zakładu hutnicznego znajdującego się na dzisiejszym Piecu. Młotownia zgodnie z mapą znajdowała się w okolicach dzisiejszego sklepu spożywczego w centrum Kadłuba.

Poniżej zdjęcie Kadłuba Pieca.

Kadłub zawdzięcza wszystko stali

(na zdjęciu znak, którym cechowano produkty z kadłubskiej huty)

Wiele krąży mitów związanych z pochodzeniem nazwy naszej miejscowości. Kadłub powstał przed rokiem 1429, w czasie, kiedy istniało niewiele dokumentów pisanych. Ówczesne dokumenty raczej opisywały zawierane umowy czy dekrety władców. Ówczesnych pisarzy nie interesowało odkrywanie pochodzenia nazwy osady, którą mogło zamieszkiwać kilkunastu mieszkańców. Dlatego też genezy nazwy tych najstarszych miejscowości możemy jedynie się domyślać.

Dzięki uprzejmości hrabiny Margrit von Strachwitz publikujemy fragmenty wspomnień Alfreda Grafa Strachwitz von Groß-Zauche und Camminetz, do 1945 roku właściciela posiadłości Rosmierka i Kadlub, urodzonego 8.8.1898 w miejscowości Schimischow

Aus den Aufzeichnungen des Herrn Alfred Graf Strachwitz von Groß-Zauche und Camminetz, bis 1945 auf Rosmierka und Kadlub, geboren am 8.8.1898 in Schimischow

Ihr alle meine Lieben !


Zobacz jak wyglądał Kadłub 200 lat temu - czyli w 1809 roku

 
Mapa Kadłuba z 1809 roku

 

 
Mapa całego powiatu i okolicznych ziem z 1809 roku