Lista mieszkańców Kadłuba (od 1936 do 1945r. Starenheim) z około 1940 roku.

Opis Kadłuba z roku 1845 zamieszczony w Przeglądzie miejscowości Pruskiej Prowincji Śląsk.