Szkrobanie kroszonek


We wtorek 19 marca odbyły się warsztaty szkrobania kroszonek. Było prawie 50 uczestników, a że były 3 twórczynie ludowe więc podzieliliśmy uczestników na 3 grupy w pomieszczeniach sołeckich, bibliotece i świetlicy. Uczestników poczęstowano  rogalem i soczkiem, który sfinansował Dom Kultury. Kroszonki to prawie dzieła sztuki. Panie na koniec warsztatów wybrały 10 na wystawę. Panie prowadzące warsztaty ubrane były w tradycyjne śląskie stroje.

Lider Odnowy Wsi Sołectwa
Kadłub Wieś Gabriela Puzik


Muzeum bez murów

KADŁUB – OTWARTE MUZEUM BEZ MURÓW

OTWARTE MUZEUM BEZ MURÓW – to miejsce, gdzie nie ma nietykalnych eksponatów, a ludzie i przedmioty dają się poznać w naturalnym dla nich otoczeniu. Rzemieślnicy i artyści zapraszają do pracowni. Można nabyć umiejętność wytwarzania oraz zakupić tradycyjne produkty i dzieła twórczości ludowej. Nasz Kadłub to wioska mlekiem płynąca, a serem i kołaczem pachnąca.

 

1. DOM STRAŻAKA – „Centrum aktywności wiejskiej” – ul. Powstańców Śl. 28
Całe życie kulturalne wsi skupia się wokół Domu Strażaka. Odbywają się tam: spotkania mieszkańców wsi, zebrania wiejskie, różne uroczystości, próby orkiestry dętej, nauka języków obcych, ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty rękodzieła. Swoją siedzibę mają organizacje wiejskie, jak na przykład Klub Sportowy czy koło Mniejszości Niemieckiej.

 

2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka – ul. Powstańców Śl. 26
Do szkoły uczęszcza 116 uczniów z Kadłuba i Osieka. Przy szkole znajduje się hala sportowa wybudowana w 2005 r. dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Rozbudowy Wsi Kadłub i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie, Gminy Strzelce Opolskie jak również wszystkich mieszkańców Kadłuba. Na sali gimnastycznej oprócz uczniów ćwiczą dwie grupy mażoretek AXIS, zespół folklorystyczny „Na Chwila” oraz zorganizowane grupy sportowców.