Odwodnienie, burmistrzowie, i wiele innych aktualnych wydarzeń

W sobotę była piękna pogoda więc mieszkańcy Sołectwa Kadłub Wieś
postanowili wymienić rury aby udrożnić odprowadzenie wody z ulicy
Krótkiej. Jest sucho więc można było tą pracę sfinalizować a jest to z
funduszy grantu który złożyłam w pierwszym naborze.Sołtys Sołectwa
Kadłub Wieś G. Puzik

 

 

 

 

W sobotę 24.09.2011r. odbyła się gala "Piękna Wieś Opolska 2011"w
Przechodzie ponieważ wioska ta została Najpiękniejszą Wsią opolską
2011.Sołectwo Kadłub Wieś też tam odebrało nagrodę - wyróżnienie za
projekt Centrum Sportowo-Rekreacyjne " Kadłubek"w kategorii"Najlepszy
projekt ODNOWY WSI". Jako Najpiękniejsza Wieś Opolska 2008 złożyliśmy
też gratulacje na ręce Pani Sołtys Przechodu oraz skromny upominek.Lider
Odnowy Wsi G. Puzik

 

W piątek 23.09.2011r. w Kadłubie odbyło się spotkanie Burmistrzów z LGD
Kraina św Anny i Kraina Dinozarów z w-ce Marszałkiem UM oraz Dyrektorami

departamentu tego Urzędu.Temat spotkania to projekty unijne.G. Puzik