Wiosenne porządki

Przyszła wiosna więc w Sołectwie Kadłub Wieś zabrano się za porządki,
pograbiono resztę liści, pomalowano wszystkie ławeczki i urządzenia na
wszystkich placach,pomalowano witacze,

 

rozsypano nawozy aby rosła fajna
trawa, posadzono w donicach bratki na terenie całego Sołectwa a także
posadzono 7-letnie drzewka lipy przez co wykonaliśmy projekt-"15 drzew
na 15 lecie Odnowy wsi w Polsce". Sołtys i Lider Odnowy Wsi Sołectwa
Kadłub Wieś G. Puzik.