15lecie Odnowy Wsi - komisja nas bada

Dzisiaj w Sołectwie Kadłub Wieś zawitała Komisja z Urzędu
Marszałkowskiego aby ocenić nasze Sołectwo w konkursie Najpiękniejsza
Wieś XV Lecia Odnowy Wsi Opolskiej oraz Najpiękniejsza zagroda
wiejska.Staraliśmy się jak najlepiej zaprezentować Nasze Sołectwo a
kryteria oceny były z różnych tematów najwięcej ze "Wsi Przyszłości".
Aby przedstawić i pokazać podczas wizytacji mieliśmy 2,5 godziny to jest
bardzo mało czasu przy naszym dorobku w projektach oraz dużej ilości
organizacji. Następnie komisja pojechała oceniać zagrodę Państwa
Agnieszki i Janusza Szopa.Wyniki będą ogłoszone 30 sierpnia.Sołtys i
Lider Odnowy Wsi Sołectwa Kadłub Wieś.