Wieści sołeckie

W sobotę 15 września odbyła się uroczystość podsumowania konkursu
"Piękna Wieś Opolska"w Kórnicy, która została Piękną wsią opolską 2012 roku.
Sołectwo Kadłub Wieś od zwycięscy konkursu" Wsi XV lecia Odnowy Wsi
Opolskiej" Kamienia dzieliło parę punktów, więc jesteśmy drugim
Sołectwem w tym konkursie w województwie opolskim.

 

Drugie miejsce w
konkursie "najlepszy projekt" otrzymała też Rozmierz.Otrzymaliśmy
gratulacje od Marszałka i Wojewody opolskiego, od Starosty Strzeleckiego
i Krapkowickiego, od Pani Burmistrz Marii Feliniak i Burmistrza
Krapkowic, od Pani Prezes LGD Kraina św.Anny, Wicemarszałków i Radnych
Sejmiku Wojewódzkiego oraz wielu innych Liderów Województwa
Opolskiego.Myśmy też w imieniu Mieszkańców Sołectwa i Burmistrza
złożyli gratulacje Sołtysowi Kórnicy.Sołtys i Lider Odnowy Wsi Sołectwa
Kadłub Wieś.W ostatnich dniach trochę spadło deszczu i zaraz w kadłubskich lasach
pojawiły się grzyby;prawdziwki i kozaki w dużych ilościach. W ciągu
dwóch godzin panowie Janusz Wilczyński i Jan Puzik nazbierali pełne
kosze i wiadra dorodnych grzybów. Wczoraj Pan Janusz przyniósł tak

dorodne i zdrowe grzyby jak nigdy dotąd a dzisiaj znów taki zbiór chociaż już mniejsze.


W czwartek 27 września w Sołectwie Kadłub Wieś odbyło się zabranie
mieszkańców. Tematem głównym była dyskusja nad wnioskiem i przyjęcie
uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego oraz przyjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa. Przyjęto 2 zadania,
które poprawią warunki życia mieszkańców a są zadaniem Gminy.Dyskutowano
również o innych ważnych sprawach a na koniec panowie chwalili się ile
to jest grzybów i kto najwięcej nazbierał. Wygrał Pan Jan Polok, bo
znalazł cały kosz prawdziwków a największy miał obwód kapelusza 63
cm.Szybko przywiózł go aby udokumentować to zdarzenie.

W Sołectwie Kadłub Wieś był nagrywany film przez TVP Opole z serii" Wsie
XV lecia odnowy wsi opolskiej"który sfinansował Urząd Wojewódzki w
nagrodę,że zostaliśmy liderami wsi przyszłości. Można było obejrzeć
23.09.2012r. w programie " Nasza Wieś" oraz w
internecie tutaj

 

Lider odnowy wsi Sołectwa Kadłub Wieś G.
Puzik