Kadłubek w Gazecie Sołeckiej


Wiadomości sołeckie

Domek dla szpaków(kadłubek) z Kadłuba będzie wisiał w ogrodzie siedziby"Gazety Sołeckiej"w Warszawie.

Kiedy 19.10.2012roku była wizyta studyjna z obszarów całej Polski byli też redaktorzy Gazety Sołeckiej i bardzo zainteresowała ich historia "kadłubków" w Kadłubie.Kiedy okazało się że zostałam "Sołtysem Roku 2012"i przyjadę do Senatu poproszono mnie abym przywiozła taki kadłubek.Pan Karol Mróz wykonał kadłubek a przekazałam go Panu redaktorowi Andrzejowi Kaczorowskiemu z czego bardzo się ucieszył a w zamian ofiarował swojego autorstwa publikację "30 lecie rejestracji rolników indywidualnych"


W niedzielę 9 czerwca odbyła się 8 pielgrzymka Sołtysów na Górę św. Anny z woj. Śląskiego i Opolskiego.Msza była bardzo uroczysta, w imieniu Sołtysów ofiarowano piękną świecę a następnie wszyscy udali się na wspólny obiad . W pielgrzymce uczestniczył tez członek Zarządu Urzędu  Wojewódzkiego. Gminę Strzelce Opolskie reprezentowała delegacja Sołectwa Kadłub Wieś i Płużnicy.
G. Puzik


W maju przedstawiciele 3 gmin województwa pomorskiego odwiedziły niektóre Sołectwa Gminy Gogolin i Strzelec Opolskich. W naszej Gminie odwiedzono Rozmierz, Rozmierkę i Kadłub Wieś. Podróż
studyjna dla tych uczestników była tak ciekawa i pouczająca. Trudno było było im zrozumieć aby sołectwa mogły wypracować takie projekty, tak się zintegrować, mieli dużo pytań na które im odpowiadaliśmy. Już Gmina Gniewino zapowiedziała swoją podróż studyjną z Sołtysami i Radnymi tej gminy aby w naszych wioskach uczyć się Wspaniałej Odnowy Wsi. W Gogolinie będą 17 maja a u nas 18 maja. G. Puzik


7 czerwca byłam zaproszona do Gmachu Senatu RP na konferencję "Fundusz Sołecki-doświadczenia i perspektywy" oraz w drugiej części na finał SOŁTYS ROKU 2012. 12 Sołtysów z całej Polski otrzymało Statuetki SOŁTYS ROKU,puchary od marszałka Senatu RP, listy gratulacyjne Prezydenta RP,dyplomy od Senatora i prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego itd.Była to wspaniała uroczystość, był obecny również członek Zarządu UW i Burmistrz Strzelec Opolskich. Pierwsza taka  Statuetka w Powiecie strzeleckim, myślę przy dobrze działającej Odnowie Wsi będą następne.
Sołtys Sołectwa Kadłub Wieś Gabriela Puzik-Sołtys Roku 2012.