Wieści sołeckie lipiec 2013


Na zebraniu Sołeckim Sołectwa Kadłub Wieś podczas uchwalania funduszu  sołeckiego mieszkańcy Banatek Małych zaproponowali utwardzenie placu, który był rozjeżdżany przez samochody.

Na ten projekt przeznaczono 6800 zł na materiał. Sołectwo dodało 2200zł.z innych źródeł a także robocizna mieszkańców około 300 godzin i sprzętu (koparka,samochody  dostawcze,traktor). Wykonano piękny plac posadzono drzewka i postawiono  obelisk z napisem" Banatki Małe"Dziękuję Panom(Józef Kuboń,Dariusz Adamiec,Alfons Słowik,Bernard Hadrian,Piotr Badura) na zdjęciu oraz Krystianowi i Denisowi Kaczmarczyk, których nie ma na zdjęciu a pracowali solidnie razem ze swoim sprzętem. Sołtys Sołectwa G. Puzik


W ramach "muzeum bez murów" a także projektu prorodzinnego rodzice z dziećmi otrzymali kolorowanki "Śląskie legendy w annogórskich łobrołzach". Wyznaczono miesiąc czasu na pomalowanie i uzupełnienie a 24 czerwca spotkaliśmy się na warsztatach rodzice i dzieci aby wspólnie narysowali łobrołzek z przeczytanej legendy o powstaniu Kadłuba.Kolorowanki są wspaniale uzupełnione a i obrazki przedstawiające legendę powstania Kadłuba są śliczne. W nagrodę był poczęstunek a także dzieci otrzymały kolorowe piłki.Sołtys i Lider G.Puzik