Kadłub w Odnowie Wsi

Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków.

Jan Paweł II

Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

źródło: R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce doświadczenia województwa opolskiego, Poznań 2000

 


 

Sołectwo Kadłub Wieś wstąpiło do Opolskiego Programu Odnowy Wsi w 2003 r.
W skład grupy odnowy wsi wchodzą:

Odnowa Wsi Opolskiej

1. Gabriela Puzik lider
2 Renata Skrzypczyk
3 Dariusz Adamiec
4 Beata Stachula
5 Grzegorz Mika
6 Wioletta Myśliwy
7 Tomasz Mróz
8 Jan Puzik
9 Joanna Mróz

 


 

Osiągnięcia w konkursie Piękna Wieś Opolska:

  • w 1999 r. - wyróżnienie
  • w 2000 r. - II miejsce
  • w 2003 r. - wyróżnienie w kategorii: Najlepszy projekt odnowy wsi - Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu Domu Strażaka w Kadłubie
  • w 2004 r. - II miejsce W 2006 r. -  III miejsce w kategorii: Najlepszy projekt odnowy wsi - Dom Strażaka jako Centrum Kulturalno-Rozrywkowe
  • w 2008 r. - „Piękna wieś opolska 2008”