Konkurs "Piękna Wieś Opolska" - rozstrzygnięty

 Kadłub został najpiękniejszą wsią !
 
W dniu 06 maja br. Zarząd Województwa ogłosił jubileuszową, 10-tą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2008", którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych.
Komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Województwa wizytowała i oceniała wsie w kategoriach „Wieś przyszłości", „Najpiękniejsza wieś" „Najlepszy start w odnowie wsi", „Najpiękniejsza zagroda" i „Najlepszy projekt odnowy wsi". 


Do udziału w konkursie zgłoszono 37 miejscowości z 27 gmin:
8 wsi do kategorii Wieś Przyszłości,
16 wsi do kategorii Najpiękniejsza wieś,
13 wsi do kategorii Najlepszy start w odnowie wsi,
8 zagród,
10 projektów.
„Najpiękniejsza wieś" to „najpiękniejsza" w świetle kryteriów, gdzie piękno wizualne jest tak samo ważne jak piękno wiejskiej wspólnoty - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością.


Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu:

I miejsca dla wsi Kadłub (gm. Strzelce Op.) - nagroda w wyskokości 15 000 zł.
II miejsca dla wsi Karłowice (gm. Popielów) - nagroda w wysokości 10 000 zł.
III miejsca dla wsi Chrzelice (gm. Biała) - nagroda w wyskości 7 500 zł.

Informacje z portalu www.odnowawsi.eu