Wyróżnienie w ramach Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi


4 lipca otrzymaliśmy wiadomość i gratulacje od Zarządu ARGE, że Komisja wyróżniła Kadłub za "szczególne osiągnięcia w wielu dziedzinach rozwoju Wsi". Pierwsze miejsce otrzymała miejscowość Fliess w Tyrolu zachodnim w Austrii. Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i zostaliśmy zaproszeni aby 9 września odebrać nagrodę razem z 23 miejscowościami z całej Europy w Tihanie na Węgrzech. W załączeniu opinia Komisji. Sołtys i Lider Odnowy Wsi Sołectwa Kadłub Wieś G. Puzik


Oto treść opinii komisji:

Kadłub, województwo opolskie, Polska – wyróżnia się w szczególności poprzez swój wzorcowy charakter społeczny. Więź pomiędzy mieszkańcami jest tak samo wzorcowa, jak niezliczone ponadpokoleniowe oferty.

Przy tym szczególnym szacunkiem darzona jest tradycja i kultura: dzieci i młodzież uczą się tradycyjnego rzemiosła artystycznego od starszych mieszkańców wsi, a ci przekazują je z radością i zaangażowaniem. Działalność wszystkich stowarzyszeń jest bardzo aktywna, jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje stowarzyszenie utworzone w 2003 roku, które troszczy się o aktywne kształtowanie i odnowę miejscowości.

Dzięki rozważnym i intensywnym staraniom samorządu gminnego o utworzenie nowych miejsc pracy, dziś Kadłub wykazuje bardzo wysoki poziom zatrudnienia.

Zakłada się, iż opracowany przez osoby zaangażowane plan strategiczny zostanie całkowicie zrealizowany do roku 2022. Ponieważ, dzięki gigantycznej pracy społeczności udało się osiągnąć krok po kroku, dotychczas założone cele, można a nawet powinno się wyjść z założenia, że proces rozwojowy również w nadchodzących latach będzie prowadzony równie ambitnie i dynamicznie.