Wieści sołeckie

W sobotę 15 września odbyła się uroczystość podsumowania konkursu
"Piękna Wieś Opolska"w Kórnicy, która została Piękną wsią opolską 2012 roku.
Sołectwo Kadłub Wieś od zwycięscy konkursu" Wsi XV lecia Odnowy Wsi
Opolskiej" Kamienia dzieliło parę punktów, więc jesteśmy drugim
Sołectwem w tym konkursie w województwie opolskim.

Dożynki Wojewódzkie w Gogolinie

W niedzielę 2 września Sołectwo Kadłub Wieś reprezentowało Gminę Strzelce Opolskie z koroną żniwną na dożynkach wojewódzkich w Gogolinie, uczestniczyło i wystawiło swoje stoisko na dożynkach gminnych w Osieku, a wszystko udało się dzięki dobremu zorganizowaniu Rady Sołeckiej i Grupy Odnowy Wsi. 8 września w sobotę będzie nagrywany film z serii "Wsie XV lecia odnowy wsi opolskiej"sfinansowany przez Urząd Marszałkowski.Proszę mieszkańców o posprzątanie przed posesjami już w piątek.

Sołtys i Lider Odnowy Wsi Sołectwa Kadłub Wieś Gabriela Puzik.

 

15lecie Odnowy Wsi - komisja nas bada

Dzisiaj w Sołectwie Kadłub Wieś zawitała Komisja z Urzędu
Marszałkowskiego aby ocenić nasze Sołectwo w konkursie Najpiękniejsza
Wieś XV Lecia Odnowy Wsi Opolskiej oraz Najpiękniejsza zagroda
wiejska.Staraliśmy się jak najlepiej zaprezentować Nasze Sołectwo a
kryteria oceny były z różnych tematów najwięcej ze "Wsi Przyszłości".
Aby przedstawić i pokazać podczas wizytacji mieliśmy 2,5 godziny to jest
bardzo mało czasu przy naszym dorobku w projektach oraz dużej ilości
organizacji. Następnie komisja pojechała oceniać zagrodę Państwa
Agnieszki i Janusza Szopa.Wyniki będą ogłoszone 30 sierpnia.Sołtys i
Lider Odnowy Wsi Sołectwa Kadłub Wieś.

Nowy folder

"Odnowa Wsi" Sołectwa Kadłub Wieś opracowała nowy folder przedstawiający wykonane projekty i produkty w naszym Kadłubie. Folder
będzie dobrą reklamą naszego Sołectwa.

Lider Odnowy Wsi G. Puzik