"Łączymy pokolenia"


13 luty odbyły się kolejne warsztaty Muzeum bez murów "Łączymy pokolenia" młodzież szkolna razem z mamami uczyły się nawzajem robić fajne rzeczy z papierków(wazoniki,koszyczki,kurki na wielkanoc, ozdoby do okien)a także medale dla zaproszonych gości na festyn rodzinny w maju. Myślę, że na następnym spotkaniu w marcu już będą gotowe produkty. Spotkanie zorganizowaliśmy razem z biblioteką w Kadłubie a materiały i poczęstunek zakupiono z funduszy z gminnego projektu"Łączymy pokolenia".
Sołtys G. Puzik


Wieści sołeckie styczeń 2014


Dzisiaj 9 stycznia przyjechała do Kadłuba TVP aby z projektu Kadłub - Muzeum bez murów nagrać film o pracy w wiklinie od momentu pozyskania
wikliny do gotowego koszyka.Twórca ludowy Pan Alfons Gierlich w swoim warsztacie pozwolił to wszystko nagrać za co bardzo mu dziękuję, a
projekt sfinansowała LGD Kraina św.Anny.Czekamy na emisję nagrania.

Łączymy pokolenia


W dniach 17 i 18 stycznia zorganizowano warsztaty "Kadłub - muzeum bez murów" z projektu " Łączymy pokolenia". W warsztatach brała udział młodzież i ich rodzice a uczono się robić piękne kwiaty z bibuły aby wręczyć je seniorom z okazji ich święta.Materiał na warsztaty i poczęstunek był sfinansowany z projektu ze środków Gminy Strzelce Opolskie. W dniu 19 stycznia odbyła się impreza z okazji "Dnia Seniora" w pięknie odnowionej sali i młodzież po występie ponad 100 Seniorom wręczyła te piękne kwiaty a pokolenie rodziców obsłużyło całą imprezę.
Myślę,że była to wspaniała integracja młodzieży z rodzicami i dziadkami.
Sołtys Sołectwa Kadłub Wieś G. Puzik

Wieści sołeckie na grudzień 2013


 

W dniach 5-6 grudnia odbyło się spotkanie Liderów Programu Odnowy Wsi w Pawłowicach. Z Gminy Strzelce Opolskie były reprezentowane: Sołectwo Kadłub Wieś i Rozmierz bo te Sołectwa mają nadany Status Lidera przez Urząd Marszałkowski w Opolu. W pierwszym dniu podsumowano realizację  pracy wykonanej przez sołectwa oraz realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego wspierających rozwój wsi za 2013 rok. Odbyła się też prezentacja laureatów konkursu gdzie Rozmierkę jako "Najlepszy start w odnowie wsi" przedstawił Pan Bernard Kusidło. Była też prezentacja Konkursu "Przyjazna Wieś-2013". Pani Iwona Solisz- Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawiła ocenę zasobów dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej. Nowe impulsy rozwojowe wdrażania Programu Odnowy Wsi  zaprezentował Pan Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski. Był to bardzo ciekawy wykład a także owocna dyskusja. Na to spotkanie przybyła tez grupa studyjna z województwa podlaskiego aby zapoznać się jak realizują program odnowy wsi Liderzy w Województwie Opolskim. Całość podsumował Pan Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego.W drugim dniu zajęliśmy się strategią województwa opolskiego na lata 2014-2020-obszary  wiejskie oraz realizacją działań i projektów PROW 2014-2020 z Panem Tomaszem Karaczyn,Dyrektorem Departamentu PROW. Po tym spotkaniu mamy "naładowane akumulatory" i dalej możemy pracować dla dobra naszych Sołectw aby jak najlepiej nam się tutaj żyło wprowadzając iinnowacje.