Zebranie wiejskie

 

W dniu 04.02.2011r. w Sołectwie Kadłub Wieś odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Po  podsumowaniu pracy ustępującej Sołtys oraz Rady Sołeckiej wybrano na Sołtysa Sołectwa Kadłub Wieś Gabrielę Puzik,

Gęsina na Marcina / Martinsgans

Gęsina na Marcina - to przysłowie w Sołectwie Kadłub Wieś staje się  aktualne. W tym roku już parę stad gęsi w gospodarstwach hodowano, a  początek listopada
odbywał się ubój aby taka gęś znalazła się na stole w dniu św. Marcina  może mniej ale w Święta Bożego Narodzenia to prawie na każdym stole.