Mija rok

Mija 2010 rok i możemy pochwalić się dużą ilością wykonanych projektów.Już w trakcie całego roku wspominałam o niektórych jak "Choleraberg",Kadłubska izba tradycji,nowy krzyż w lesie w kierunku
Grodziska,kwitnące ulice(Okólna i Młyńska),wyłożenie ażurami rowu przepływającego przez wieś.Zakupiliśmy także donice koło kościoła,w centrum koło kapliczki i koło "Domu Strażaka",wykonano wystawę przedstawiającą historię powstania Kadłuba a także powstania pieców i wytopu rudy żelaza.Najważniejszy projekt sponsorowany przez Urząd Marszałkowski jako nagroda za aktywność Sołectwa to "INWENTARYZACJA DÓBR KULTURY MATERIALNEJ WSI KADŁUB"wykonana pod nadzorem naszego proboszcza Franciszka Wolnik przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.Jest to
nieoceniony zbiór wiadomości o stałych i ruchomych dobrach kultury Kadłuba.Na zdjęciu Marszałek Województwa Opolskiego przekazuje mi ten zbiór.Sołtys i Lider " Odnowy Wsi" G. Puzik

Spotkanie liderów

W dniach 20-22.05.2010r. przedstawiciele "Odnowy Wsi' w Sołectwie Kadłub
Wieś byli na spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich
na Warmii w Marózie.

Co roku tam spotykają się Liderzy najlepszych Sołectw z całej Polski. W
tym roku zgłosiliśmy chęć uczestniczenia w Jarmarku Inicjatyw
Wiejskich, więc Nas zaproszono i mogły pojechać 4 osoby.Dużo zdobyliśmy
wiedzy, ale też bardzo dobrze przedstawiliśmy Liderom z całej Polski
nasz piękny Kadłub i Gminę Strzelce Opolskie.
Nasze stoisko odwiedzili wszyscy Liderzy, a było ich ponad 400 osób.
Reklamowaliśmy Kadłub poprzez foldery, reklamówki, papierkowe cuda,
kroszoki, kołacz śląski z syrem kadłubskim, piękne stroje z zespołu " Na
Chwila"( Panie były pięknie ubrane) oraz odpowiadaliśmy na wszystkie
pytania zadawane przez innych Liderów. Lider "Odnowy Wsi Kadłub Wieś"
G.Puzik.

Półkolonie

Półkolonie


Już w maju Sołtys Rada Sołecka oraz "Odnowa Wsi" Sołectwa Kadłub Wieś postanowili zorganizować społecznie półkolonie w miesiącu lipcu. Po rozmowie z Dyrektor SOKu w Strzelcach Opolskich, oraz z p. Prezes Stowarzyszenia "Teraz Wieś' z Łosiowa postanowiliśmy ogłosić zapisy.