Rolnicy otrzymali Laur

W tym roku "Odnowa Wsi" oraz Sołtys z mieszkańcami Sołectwa Kadłub Wieś zgłosiła naszą Spółdzielnię Mleczarską Rolników Śląskich do "Lauru Ziemi Strzeleckiej"  kategorii gospodarczej, jednak za wspaniałe osiągnięcia tej Spółdzielni w różnych kierunkach Zarząd Stowarzyszenia przyznał nagrodę specjalną. Wczoraj odbyła się uroczystość wręczenia Lauru, było wspaniale. Dziewczęta z zespołu " Na Chwila"odegrały scenkę związaną z leczarnią co tam można nabyć i jakie wszystko jest wspaniałe. Także w imieniu wszystkich mieszkańców Sołectwa Kadłub Wieś złożyłam List Gratulacyjny oraz kwiaty na ręce Prezesa dla członków i pracowników tej Spółdzielni.
Lider "Odnowy Wsi"oraz Sołtys Sołectwa Kadłub Wieś G.Puzik.

Kadłub spisze swoje zabytki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wytypował Sołectwo Kadłub Wieś za to, że jesteśmy bardzo aktywni aby wykonać prace dokumentujące obiekty zabytkowe. Prace te będą wykonywać studenci Uniwersytetu Opolskiego pod nadzorem naszego Proboszcza Franciszka Wolnika. Prace zakończą się
sporządzeniem przez studentów opracowania na temat cennych historycznie zasobów Sołectwa. Zostały już omówione warunki wzajemnej współpracy. Także członkowie Rady Sołeckiej i Odnowy Wsi omówili kolejność prac przy remoncie "Cholerabergu". Po Wielkanocy zapraszamy wszystkich chętnych do pracy przy tym zadaniu. G. Puzik

Kadłub w Brynicy

 

17.10.2009r.Byliśmy z życzeniami w Brynicy - pięknej Wsi Opolskiej 2009. Podarowaliśmy książkę o Kadłubie, kwiaty oraz łabędzia z konkursu „Papierkowe cuda”którego wykonała młodzież z świetlicy (patrz zdjęcie). W tym roku ogłosiliśmy konkurs z nagrodami na wykonane prace ze składanych papierków.