Najpiękniejsza wieś - minął rok...

Minął rok jak Kadłub został uznany za najpiękniejszą Wieś Opolszczyzny 2008 roku. Na tej uroczystości było bardzo dużo gości, a Wojewoda Opolski życzył nam, abyśmy się rozwijali dalej, a nie stanęli w miejscu, jak zrobiły to niektóre wioski.

 

Kadłub - Piękna Wieś Opolska

 

 Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród w programie ODNOWY WSI.

 Dziś 18.10.2008 odwiedzili nas Kadubików niecodzienni goście:

- wojewoda Ryszard Wilczyński

- poseł Ryszard Galla

- marszałek Józef Sebesta

- wicemarszałek Józef Kotyś

- starosta Józef Swaczyna

oraz wielu burmistrzów z okolicznych gmin oraz innych szanownych gości.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić w pochodzie naszą wioskę i zobaczyć zadbane obejścia.

 

Zapraszamy do galerii http://www.kadlub.com/galeria/wszystkie/category/46-odnowa_wsi.html

Odnowa Wsi

Kadłub w Odnowie Wsi

Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków.

Jan Paweł II

Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

źródło: R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce doświadczenia województwa opolskiego, Poznań 2000

 


 

Sołectwo Kadłub Wieś wstąpiło do Opolskiego Programu Odnowy Wsi w 2003 r.
W skład grupy odnowy wsi wchodzą:

Odnowa Wsi Opolskiej

1. Gabriela Puzik lider
2 Renata Skrzypczyk
3 Dariusz Adamiec
4 Beata Stachula
5 Grzegorz Mika
6 Wioletta Myśliwy
7 Tomasz Mróz
8 Jan Puzik
9 Joanna Mróz

 


 

Osiągnięcia w konkursie Piękna Wieś Opolska:

  • w 1999 r. - wyróżnienie
  • w 2000 r. - II miejsce
  • w 2003 r. - wyróżnienie w kategorii: Najlepszy projekt odnowy wsi - Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu Domu Strażaka w Kadłubie
  • w 2004 r. - II miejsce W 2006 r. -  III miejsce w kategorii: Najlepszy projekt odnowy wsi - Dom Strażaka jako Centrum Kulturalno-Rozrywkowe
  • w 2008 r. - „Piękna wieś opolska 2008”

 

 

Konkurs "Piękna Wieś Opolska" - rozstrzygnięty

 Kadłub został najpiękniejszą wsią !
 
W dniu 06 maja br. Zarząd Województwa ogłosił jubileuszową, 10-tą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2008", którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych.
Komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Województwa wizytowała i oceniała wsie w kategoriach „Wieś przyszłości", „Najpiękniejsza wieś" „Najlepszy start w odnowie wsi", „Najpiękniejsza zagroda" i „Najlepszy projekt odnowy wsi". 


Do udziału w konkursie zgłoszono 37 miejscowości z 27 gmin:
8 wsi do kategorii Wieś Przyszłości,
16 wsi do kategorii Najpiękniejsza wieś,
13 wsi do kategorii Najlepszy start w odnowie wsi,
8 zagród,
10 projektów.
„Najpiękniejsza wieś" to „najpiękniejsza" w świetle kryteriów, gdzie piękno wizualne jest tak samo ważne jak piękno wiejskiej wspólnoty - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością.


Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu:

I miejsca dla wsi Kadłub (gm. Strzelce Op.) - nagroda w wyskokości 15 000 zł.
II miejsca dla wsi Karłowice (gm. Popielów) - nagroda w wysokości 10 000 zł.
III miejsca dla wsi Chrzelice (gm. Biała) - nagroda w wyskości 7 500 zł.

Informacje z portalu www.odnowawsi.eu