Regulamin morsowania

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa uprawnienia i obowiązki osób morsujących.

Każda z osób morsujących ponosi całkowitą odpowiedzialność za własny stan zdrowia i na własną odpowiedzialność korzysta z zimnych kąpieli. Przed morsowaniem należy zasięgnąć opinii lekarza domowego.

Osoby niepełnoletnie wyrażające chęć morsowania kąpią się za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Rodzice lub prawni opiekunowie sprawują osobistą opiekę podczas zimnych kąpieli osób niepełnoletnich.


Zalecany czas trwania zimnej kąpieli:

- od 20 sekund do 2 minut; dotyczy osób nowych

- do 10 minut; dotyczy osób ze stażem min. 2  lataOsoby rozpoczynające morsowanie są zobowiązane przedłożyć poniższe pisemne deklaracje:


________________________________________________________________

Deklaracja odpowiedzialności

Ja ….............................................................., oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za własny stan zdrowia i na własną odpowiedzialność korzystam z zimnych kąpieli.

Podpis …......................

_________________________________________________________________

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

Ja .........................., wyrażam zgodę na kąpiel zimową mojego dziecka .......................... oraz będę sprawował osobistą opiekę podczas zimnych kąpieli. Oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka i na własną odpowiedzialność zgadzam się na jego kąpiel zimową.

Podpis ......................


Przeciwwskazania morsowania:

Przed rozpoczęciem kąpieli w zimnej wodzie konieczna jest konsultacja lekarska. Istnieje wiele różnych chorób, w przypadku których zimne kąpiele są niewskazane lub nawet mogą wywołać wiele niekorzystnych reakcji organizmu.

Oprócz chorób serca i układu krążenia, nadciśnienia, choroby naczyń mózgowych, choroby nerek i wątroby, cukrzycy, niektórych zaburzeń psychicznych, padaczki  do takich schorzeń należy borelioza, czyli przewlekła infekcja bakteryjna, przenoszona na człowieka przez kleszcze.