Zebranie wyborcze OSP

Strażacy wybrali nowy zarząd:

nowym szefem został Janek Ploch, jego zastępcami Janusz Szłapa, Dawid Koj, Michał Feliks, sekretarzem Katarzyna Ferdynus-Szłapa, skarbnikiem Adam Szopa, gospodarzem obiektu Grzegorz Mika, do zarządu wszedł też Tomek Wilczyński i Łukasz Ploch.

Poprzedni cały zarząd zrezygnował z pracy z powodu obecnej sołtys Kadłuba Gabrieli Puzik, z którą, jak podali, nie dało się współpracować, a wręcz ich obrażała i lekceważyła.

 

Podsumowując dyskusję na zebraniu można stwierdzić, iż problemem jest między innymi obiekt Domu Strażaka, który jest własnością gminy, jednakże co do którego nie ustalono jasnych reguł użytkowania.

Dodatkowo w świadomości Kadłuba obiekt ten funkcjonuje jako Dom Strażaka, jako własność wspólna zarządzana przez OSP Kadłub. Wielu uczestników zebrania zdziwiło się, gdy się dowiedzieli, że obiekt jest tylko i wyłącznie własnością gminy.

Wprawdzie istniało w przeszłości porozumienie społeczne zawarte pomiędzy strażą i gminą, że obiektem zarządzają strażacy, jednakże formalnie nie zostało to nigdzie zapisane a dziś praktycznie nie funkcjonuje. Bowiem za obiekt straży odpowiada Gmina a za boisko szkoła.

Mieszkańcy Kadłuba włożyli w ten obiekt przez prawie 60 lat niezliczoną ilość pracy społecznej. Wprawdzie gmina także miała swój wkład oraz pokrywa bieżące koszty utrzymania (woda, prąd, ogrzewanie), mieszkańcy jednak oczekują, że obiekt ten będzie traktowany jako dobro wspólne mieszkańców i gminy, i  dlatego wszelkie ważne decyzje  z nim związane będą podejmowane z ich udziałem.

W związku z wieloma nieporozumieniami co do kompetencji związanych z obiektem Domu Strażaka wystąpiono z wnioskiem formalnym, aby rozpocząć prace nad regulaminem korzystania z obiektu.

Na ile w regulaminie będzie uwzględnione prawo współdecydowania o obiekcie przez mieszkańców Kadłuba będzie zależało od dobrej woli Gminy.

 

06.02.2011 Joanna Ania Mróz