zagłosuj na nasze przedszkole!

Nasza Przedszkole w Kadłubie uczestniczy w programie „Akademia Aquafresh”.

Praca plastyczna, którą wykonaliśmy na konkurs plastyczny  znalazła się 100 wybranych przez jury w Polsce prac, na którą od 1 do 5 grudnia trzeba głosować przez Internet na stronie www.akademia-aquafresh.pl


PROSZĘ WEJŚĆ NA STRONĘ www.akademia-aquafresh.pl, PÓŹNIEJ W GALERIĘ ORAZ KONKURS DLA PRZEDSZKOLI, PÓŹNIEJ PROSZĘ ODSZUKAĆ NASZĄ PRACĘ I ZAGŁOSOWAĆ W JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚĆI SIĘ DA OCZYWIŚCIE TRZYMAJĄĆ SIĘ ZASAD GŁOSOWANIA, ŻEBY NAS NIE ZDYSKALIFIKOWALI.
Głosy przyjmowane są tylko z jednego adresu IP oraz jednego adresu e-mail.

DZIĘKUJEMY!!!

Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu
1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać głos tylko jeden raz.
2. Głosy przyjmowane są tylko z jednego adresu IP oraz jednego adresu e-mail.
3. Głosowanie musi zostać potwierdzone poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia
głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.
4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności:
a. Zmienianie adresów IP,
b. Korzystanie z fikcyjnych kont e-mail,
c. Stosowanie programów do automatycznego głosowania
Powyższe działania są niezgodne z warunkami regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play.
Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo
i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
6. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych
w punkcie 4 niniejszego paragrafu Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu.
7. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu po wręczeniu
nagrody danej osobie, osoba ta zobowiązana jest do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego
równego wartości tej nagrody.

OTO NASZA PRACA:PROSIMY O ODDANIE GŁOSU NA NASZĄ PRACĘ!!!

PRZEDSZKOLAKI Z GRUPY SŁONECZEK