Historia mówiona

Archiwum Historii Mówionej

Innowacyjny projekt w skali Śląska realizowany
przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

ahm

Celem projektu jest stworzenie archiwum historii mówionej
w postaci strony internetowej www.e-historie.pl
oraz podniesienie świadomości historycznej
wśród młodych ludzi.

 

W projekcie bierze już udział kilku mieszkańców Kadłuba:
Monika Lorek oraz Państwo Hornik.

Posłuchaj:


http://www.e-historie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=46

Dom Współpracy rozpoczyna nabór na kolejną edycję.
Nie masz co robić na wakacje, chcesz jechać do Berlina w nagrodę?
Wejdź na stronę www.haus.pl