Karneval in Kadlub

Co robią Kadubiki w karnawale? ... przebierają i się bawią!

Was machen die Kadluber im Karneval? ... sie verkleiden sich und haben Spass!

 

 

Ber jak co roku został zastrzelony na zabawie ostatkowo-walentynkowej

 

Związek Kobiet Śląskich zorganizował comber, z przebieraniem i skeczami!

Verband Schlesischer Landfrauen veranstalltete den Comber!

 

Świetlica Kadłub Piec wraz z Radą Sołecką Kadłub Piec zorganizowała bal przebierańców dla dzieci.

Im Jugendclub wurde ein MAskenball für Kinder organisiert

 

 ...no i oczywiście po wsi wodzono bera...

...und es wurde wie jedes Jahr das Bärenführen veranstalltet...